عضویت در انجمن

  • جاری اطلاعات شخصی
  • پیش‌نمایش
لازم
جنسیت
تصویر پشت و روی کارت ملی خود را بارگذاری نمایید
One file only.
5 مگابایت limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.
100 مگابایت limit per form.
سن خود را وارد کنید
دلایل و هدف شما از عضویت در انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز بیان کنید
در صورت تمایل رزومه و سوابق خود را درج نمایید
با ثبت این فرم، شرایط عضویت در انجمن نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز را می‌پذیرم