آغاز به کار هیأت مدیره دوم انجمن

لوگوی انجمن

هیأت مدیره انجمن نام (نرم‌افزارهای آزاد/متن‌باز) در دور دوم بطور رسمی آغاز به کار کرد