خدمات

email رایانامه رایانامه انجمن https://mail.flossir.org
d تالار های گفتگو

محلی برای بحث و گفتگو پیرامون نرم‌افزار آزاد/متن‌باز

https://community.flossir.org
element

المنت

یک پیام رسانی فوری نرم افزار رایگان و منبع باز مبتنی بر مشتری بر اساس ماتریکس است.

https://matrix.flossir.org

https://im.flossir.org

ویدیو همرسان

ویدیوهمرسان

سامانه غیرمتمرکز آزاد ویدیو همرسانی انجمن نرم افزارهای آزاد/متن‌باز

https://peertube.flossir.org
ماستودون

ماستودون

ماستودون یک نرم‌افزار آزاد و متن‌باز خودمیزبان برای ساخت شبکهٔ اجتماعی است که این امکان را به هر شخص می‌دهد تا گره سرور خود را در شبکه میزبانی کند و پایگاه‌های مختلف از کاربران آن در میان سروهای متفاوتی پخش هستند

https://mastodon.flossir.org
گیت گیت

یک سیستم برای کنترل ورژن پروژه است. سرویس گیت به صورت متن باز بوده و نوعی سرویس میزبان آنلاین به حساب می‌آید. به وسیله این سیستم، کدنویس قادر است که هر تغییری را به صورت برخط بر روی پروژه اعمال کند.

https://gitlab.flossir.org

cloud فضای ابری

 فضای مجازی برای ذخیره سازی اطلاعات و دستیابی به آن اطلاعات در زمان نیاز است

https://cloud.flossir.org