چرا عضویت

چرا حق عضویت بپردازیم؟

 

به عنوان یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار: نرم‌افزار آزاد به شما این امکان را می‌دهد که به عنوان بخشی از یک جامعه اجتماعی - بر اساس اصول اشتراک‌گذاری، با همکاری دیگران، بسازید و بهبود ببخشید.

 

به عنوان یک هنرمند: می توانید کارهایی را با نرم‌افزار آزاد انجام دهید که نرم‌افزار اختصاصی اجازه نمی‌دهد. همه نرم افزارهای آزاد به شما امکان می‌دهند از آن برای هر هدفی استفاده کنید.

 

به عنوان یک کاربر: نرم افزار آزاد شما را از جنگ قدرت نرم افزار اختصاصی رها می‌کند، جایی که می‌توانید خودتان اقدام کنید و به یک توسعه دهنده یا شرکت، وابسته نیستید که به شما کمک کند.

 

به عنوان یک دانش آموز یا دانشجو: می‌توانید نرم‌افزار مورد استفاده خود را مطالعه و اصلاح کنید، از ابزارهایی که برای آموزش استفاده می‌کنید یاد بگیرید و آنها را تقویت کنید.